Wij maken op onze website gebruik van Facebook, Google Analytics en Google+. Hiervoor heb ik toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Android app voor uitlezen biotech sensoren

Jiffy is een wereldwijde leverancier van milieuvriendelijke producten voor de tuinbouw sector. Dankzij het gebruik van hernieuwbare hulpbronnen en biobased materialen zoals veen, kokos, pulp en andere biomassa loopt Jiffy al vele jaren voor op het gebied van duurzaamheid.

RS technics bouwt sensoren voor Jiffy om de kwaliteit van turf te meten bij extreme klimaatomstandigheden en voor het uitlezen van de meetgegevens is Kei Creations ingeschakeld. DoeL: ontwikkeling van een eenvoudige Android app. Kei heeft mij ingeschakeld voor de User Interface. Deze is gebaseerd op Google's material design.

Android app for scanning biotech sensors

Jiffy is a global supplier of eco-friendly products for the horticulture sector. Thanks to the use of renewable resources and biobased materials such as peat, coir, pulp and other biomass, Jiffy has been at the forefront of sustainability for many years.

RS technics builds sensors for Jiffy to measure the quality of peat in extreme climate conditions and KEI Creations was engaged to read the measurement data. Goal: development of a simple Android app. KEI engaged me for the User Interface, wich is based on Google's material design.