Wij maken op onze website gebruik van Facebook, Google Analytics en Google+. Hiervoor heb ik toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Campagnestijl MBO Tour

Minister Bussemaker heeft door het land gereisd langs diverse MBO-instellingen om in gesprek te gaan met docenten, managers, directie en leerlingen. Eén van de hoofddoelstellingen was om het vakmanschap als beroepskeuze bij jongeren uit een negatief daglicht te halen.

Stijlgeit verzorgt in opdracht van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van OCW de ontwikkeling van een campagnestijl, inclusief de uitwerking van alle middelen, waaronder banners, nieuwsbrieven, flyers en een reisverslag in de vorm van een magazine. Het magazine wordt zowel in druk als online verspreid aan alle participanten en natuurlijk de minister zelf.

Campaign style MBO Tour

Minister Bussemaker toured various MBO institutions across the country to engage in discussions with teachers, managers, directors and students. One of the main objectives was to bring craftsmanship as a career choice out of a negative light among young people.

Stijlgeit was commissioned by Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) and the Ministry of Education, Culture and Science (OCW) to develop a campaign style, including the elaboration of all resources, including banners, newsletters, flyers and a travelogue in the form of a magazine. The magazine is distributed both in print and online to all participants and, of course, the minister himself.