Wij maken op onze website gebruik van Facebook, Google Analytics en Google+. Hiervoor heb ik toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Rebranding en huisstijlbewaking voor Het Oversticht

Het Oversticht is een stichting met als missie: Het behoud en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Opbrengsten worden in een “innovatiefonds” gestopt van waaruit weerr nieuwe diensten worden bekostigd. Deze diensten komen voort uit investeringen in kennisverdieping en -verbreding op gebied van ruimtelijke kwaliteit.

Positioneringsexpert Roy Oosten is gevraagd deze prachtige club te versterken door ze bij te staan in een verandertraject waarbij het Oversticht als merk beter op de kaart moet komen te staan. Zowel van binnen als van buiten is e.e.a. in gang gezet en daarbij is mij gevraagd om de huisstijl te revitaliseren. Resultaat: een continu proces met een zichtbaar positieve impact op de gehele organisatie.