Wij maken op onze website gebruik van Facebook, Google Analytics en Google+. Hiervoor heb ik toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Online veilingplatform Genhotel

Genhotel is een initiatief van Koole en Liebregts. Het is een online platform voor vraag en aanbod van KI producten in de melkveehouderij. Fokkers kunnen hier een omgeving in richten om dieren te presenteren en melkveehouders kunnen zich inschrijven voor veilingen.

Koole en Liebregts wilde meer zelfstandigheid voor het Genhotel als merk en in samenwerking met Slagkracht is een nieuwe propositie en een nieuwe vormgeving ontwikkeld voor een geheel nieuw platform waar naast vraag en aanbod ook uitgebreide stamboominformatie en nieuws te vinden zijn.

Online auction platform Genhote

Genhotel is an initiative of Koole and Liebregts. It is an online platform for supply and demand of KI products in dairy farming. Breeders can set up an environment here to present animals and dairy farmers can register for auctions.

Koole and Liebregts wanted more independence for Genhotel as a brand and, in collaboration with Slagkracht, a new proposition and a new design were developed for an entirely new platform where, in addition to supply and demand, extensive pedigree information and news can be found.

  • mrt 2015
  • Identity, Webdesign
  • Koole & Liebregts
  • www.k-l.nl/