Wij maken op onze website gebruik van Facebook, Google Analytics en Google+. Hiervoor heb ik toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Lifestyleboekje 'Oergezond' voor fit20 Franchise

Sofie vendel is Voedingsdeskundige. Als lifestyle adviseur is ze bovendien nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de vernieuwende fitnessformule van fit20. In het boek oergezond zet ze op een vlotte wijze uiteen hoe we gezonder kunnen leven door lering te trekken van onze voorvaderen uit de oertijd. Onze genen zijn sinds die tijd nauwelijks veranderd, maar ons leefpatroon wel. Oergezond zit dan ook vol met tips om in onze moderne tijd ons lijf toch te geven waar het om vraagt.

Opdracht was om een luchtig en compact boekje te ontwerpen dat qua stijl in de buurt ligt van het merk fit20. Alhoewel de inhoud van van 'Oergezond' op zichzelf staat is het tot op heden exclusief verkrijgbaar via de studios van fit20 zelf.

 

Lifestyle pocket 'Primal Health' for fit20 Franchise

Sofie vendel is a nutritionist. As a lifestyle advisor, she was also closely involved in the development of the innovative fitness formula of fit20. In the book Primal Health she explains in a smooth manner how we can live healthier lives by learning from our prehistoric ancestors. Our genes have hardly changed since then, but our lifestyle has. Oergezond is therefore full of tips for giving our body what it needs in modern times.

The brief was to design a light and compact booklet that in terms of style is close to the fit20 brand. Although the content of 'Oergezond' stands on its own, it is currently available exclusively from the fit20 studios themselves.