Wij maken op onze website gebruik van Facebook, Google Analytics en Google+. Hiervoor heb ik toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Formulier in Office 365

Stichting Het Oversticht gaat voor behoud en verbetering van onze leefomgeving. Opbrengsten worden in een “innovatiefonds” gestopt van waaruit weer nieuwe diensten worden bekostigd. Deze diensten komen voort uit investeringen in kennisverdieping en -verbreding op gebied van ruimtelijke kwaliteit.

Een van de diensten van het oversticht is dat zij gemeenten adviseren. Om het proces van aanvragen te digitaliseren is gekozen voor Office 365. Gemeenten kunnen bij het Oversticht nu zelf hun data samenvoegen in een Word formulier, maar ze kunnen het formulier ook handmatig invullen. Het Oversticht kan in hetzelfde document de statis wijzigen naar bijvoorbeeld 'definitief'. Samen met Sjabloonspecialist hebben we meerdere formulieren ontwikkeld en vormgegeven.

Digital forms in Office 365

Het Oversticht is committed to preserving and improving our living environment. Revenue is put into an "innovation fund" from which new services are funded. These services come from investments in knowledge deepening and broadening in the field of environmental quality.

One of the services of het Oversticht is that they advise municipalities. To digitise the application process, they commited to Office 365. At het Oversticht, municipalities can now merge their data into a Word form themselves, but they can also fill in the form manually. In the same document, Oversticht can change the statis to 'final', for example. Together with Sjabloonspecialist, we developed and designed several forms.