Wij maken op onze website gebruik van Facebook, Google Analytics en Google+. Hiervoor heb ik toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Serious Gaming: onboarding app

Dienst Uitvoering onderwijs is een uitvoerend orgaan van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. DUO is bezig met het op grote schaal werven van IT talent en zoekt daarbij naar wegen om zich te profileren als aantrekkelijke werkgever.

Middels een afstudeeropdracht is gekeken naar hoe hieraan invulling te geven. Gertjan Huisman heeft de opdracht uitgevoerd en zijn conclusie was dat DUO behoefte heeft aan een aantrekkelijke manier om nieuwe medewerkers wegwijs te maken in de organisatie. Conclusie van het onderzoek was dat DUO behoefte heeft aan een serious gaming oplossing waarbij nieuwe medewerkers elkaar en de organisatie beter leren kennen. 

Voor de implementatie ben ik benaderd en in samenspraak hebben we een locatie onafhankelijk gameplatform ontwikkeld waar DUO zelf de inhoud van de game kan inrichten of uitbreiden. 

Doel van het spel is om in een quizvorm een probeem op te lossen in teamverband. Iedere speler krijgt een deel van de antwoorden op de vragen die ingevuld moeten worden. Samenwerken is dus een must.

DUO kan zelf vragen en antwoorden bedenken. De antwoorden worden automatisch onder de spelers verdeeld.

De app is ontwikkeld op Cordova, wat ontwikkelen voor zowel Android als IOS in grote mate vereenvoudigd en de data komt uit een centrale backend.

Serious Gaming: onboarding app

DUO is an executive part of the Ministry of Education, Culture and Science. DUO is busy recruiting IT talent on a large scale and is looking for ways to be noticed as an attractive employer.

 Gertjan Huisman carried out a graduation assignment and his conclusion was that DUO needs an attractive way of introducing new employees to the organisation. The conclusion of the research was that DUO needs a serious gaming solution where new employees get to know each other and know their ways in the organisation. 

I was approached for the implementation and, in consultation, we developed a location-independent game platform where DUO itself can design or expand the content of the game. 

The aim of the game is to solve a problem in a quiz format, together as a team. Each teams gets a couple of questions and each individual player gets a share of the answers. Collaboration is therefore a must.

DUO can come up with its own stories, questions and answers. The answers are randomly distributed among the players.

The app is developed on Cordova, which greatly simplifies development for both Android and IOS, and the data comes from a central backend. 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

  • 15-12-2020
  • webdesign, app development
  • DUO
  • duo.nl