Wij maken op onze website gebruik van Facebook, Google Analytics en Google+. Hiervoor heb ik toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Templatesysteem voor Powerpoint

Noordhoff Uitgevers levert lesmateriaal aan diverse schoolsystemen. Ze werken daarvoor ook samen met diverse eindklanten die lesmaterialen onder het merk Noordhoff worden uitgegeven. G2K designers verzorgt de huisstijl. Hen is gevraagd een serie Powerpoint templates te ontwikkelen voor zowel Noordhoff zelf als voor de partijen die materiaal onder de valg van Noordhoff uitbrengen. 

Samen met Sjabloonspecialist hebben we een templatesysteem ontwikkeld die vanuit een custom tabblad in Powerpoint per divisie een aparte template genereerd. Voordeel hiervan is dat de eindklant zelf een lijst met varianten kan beheren en ook het onderhoud is eenvoudiger geworden omdat het pakket slechts uit een paar templates bestaat.

Templatesystem for Powerpoint

Noordhoff Publishers supplies teaching materials to various school systems. They also work together with various end customers who publish teaching materials under the Noordhoff brand. G2K designers takes care of their brand. They were asked to develop a series of Powerpoint templates for both Noordhoff itself and for the parties who publish material under the Noordhoff banner. 

Together with Sjabloonspecialist, we developed a template system that generates a separate template per division from a custom tab in the PowerPoint app. The advantage of this is that the end customer can manage a list of variants himself and maintenance has also become easier because the package consists of only a few templates.