Wij maken op onze website gebruik van Facebook, Google Analytics en Google+. Hiervoor heb ik toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Iconen als een charme offensief

Lefier is als woningbouwvereniging voortdurend bezig om te kijken hoe ze zowel huurders als interne stakeholders op een attractieve wijze kan uitleggen wat de regels zijn voor alle zaken die te maken hebben met, huur, verhuur, verkoop en projectontwikkeling. Saaie regels horen daar ook bij en daarom ons gevraagd om een zeer uitgebreide iconenset te ontwikkelen met een toegankelijke beeldtaal.

 

Icons as a charm offencive

As a housing association, Lefier is constantly looking at how it can explain to both tenants and internal stakeholders in an attractive way what the rules are for all matters related to, renting, letting, selling and project development. Boring rules are part of this, which is why we were asked to develop a very comprehensive icon set with accessible imagery.

 

 

  • 2022 - 2023
  • branding, print, identity, huisstijl, illustration
  • Lefier
  • lefier.nl