Wij maken op onze website gebruik van Facebook, Google Analytics en Google+. Hiervoor heb ik toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Identiteit voor Landsman & Teune

Tiem Landsman en Rein Teune zijn vooruitdenkende financieel plannen in brede zin. Van accountancy tot het uitwerken van hypotheek- en assurantievraagstukken. Alles om jou dromen te verwezelijken.

Dit onderscheidend vermogen is in een rebranding traject scherper gepositioneerd door Roy Oosten met als doel de meerwaarde van de veelzijdigheid in aanpak en hun strategisch planvermogen meer naar voren te brengen.

Identity for Landsman & Teune

Tiem Landsman and Rein Teune are forward-thinking financial planners in a broad sense. From accountancy to working out mortgage and insurance issues. Everything to make your dreams come true.

In a rebranding exercise, this distinctiveness has been more sharply positioned by Roy Oosten with the aim of bringing out the added value of the versatility in approach and their strategic planning ability.