Wij maken op onze website gebruik van Facebook, Google Analytics en Google+. Hiervoor heb ik toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

branded magazine #OVER

Het Oversticht is een stichting met als missie: Het behoud en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Opbrengsten worden in een “innovatiefonds” gestopt van waaruit weerr nieuwe diensten worden bekostigd. Deze diensten komen voort uit investeringen in kennisverdieping en -verbreding op gebied van ruimtelijke kwaliteit.

Jaarlijks brengen zij een branded magazine uit wat in volledige samenwerking tot stand is gekomen, van concept tot realisatie en productiebegeleiding.