Wij maken op onze website gebruik van Facebook, Google Analytics en Google+. Hiervoor heb ik toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

branded magazine #OVER

Het Oversticht is een stichting met als missie: Het behoud en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Opbrengsten worden in een “innovatiefonds” gestopt van waaruit weerr nieuwe diensten worden bekostigd. Deze diensten komen voort uit investeringen in kennisverdieping en -verbreding op gebied van ruimtelijke kwaliteit.

Jaarlijks brengen zij een branded magazine uit wat in volledige samenwerking tot stand is gekomen, van concept tot realisatie en productiebegeleiding.

branded magazine #OVER

Het Oversticht is a foundation whose mission is to preserve and improve the quality of the living environment. Revenue is put into an "innovation fund" from which new services are funded. These services come from investments in knowledge deepening and broadening in the field of spatial quality.

Every year, they publish a branded magazine that is produced in full cooperation, from concept to realisation and production supervision.