Wij maken op onze website gebruik van Facebook, Google Analytics en Google+. Hiervoor heb ik toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Smart CV template voor Ventus

Ventus is een rectruiter in de ICT branche waar certificaten, programmeertalen en protocolkennis relevant zijn voor opdrachtgevers. Het bedrijf zocht een oplossing om snel en consistent complexe CV's te kunnen creeren met een beknopte samenvatting op de eerste pagina voor een snelle selectie.

Samen met de Sjabloonspecialist hebben we hiervoor een smart CV ontwikkeld waarbij op de voorzijde een overzicht van opleidingen in een lijst gezet kan worden met verwijzing naar wat meer inhoudelijke informatie vanaf de derde pagina. Het document maakt zelf tabel aan waar ruimte is voor deze informatie. 

 

Smart CV template for Ventus

Ventus is a rectruiter in the ICT industry where certificates, programming languages and protocol knowledge are relevant to clients. The company was looking for a solution to quickly and consistently create complex resumes with a concise summary on the first page for quick selection.

Together with Sjabloonspecialist, we developed a smart resume in which an overview of education can be listed on the front page with reference to some more substantive information from the third page onwards. The document creates its own tablesets where there is space for more detailed  information. 

  • 01-09-2019
  • templates, huisstijl
  • Sjabloonspecialist
  • www.ventus.nl